Jdi na obsah Jdi na menu

Skupinové kurzy - příprava na přijímací zkoušky na SŠ

Příprava na (nejen) přijímací zkoušky na SŠ

Termíny:  každé pondělí od 10.10.2022       17.30 - 19.00 h.

1 blok............................................90 minut

 

 1. blok....................Slovní druhy

 2. blok....................Podstatná jména

 3. blok....................Přídavná jména

 4. blok....................Zájmena

 5. blok....................Číslovky

 6. blok....................Slovesa, činný x trpný rod

 7. blok....................Slovesa, příslovce

 8. blok....................Předložky, spojky, částice, citoslovce

 9. blok....................Kořen ve slově, předpona, přípona, koncovka, opakování

10. blok...................Větné členy

11. blok...................Větný rozbor

12. blok...................Opakování, procvičování, dotazy

13. blok...................Vztahy mezi souřadně spojenými větami, stavba věty jednoduché

14. blok....................Druhy vedlejších vět

15. blok....................Opakování, procvičování, dotazy

16. blok....................Vyjmenovaná slova

17. blok....................Pravopis (s x z x vz, n x nn, mě x mně, bje x bě, vje x vě)

18. blok....................Pravopis velkých a malých písmen

19. blok....................Interpunkce

20. blok....................Opakování, procvičování, dotazy

21. blok....................Přímá x nepřímá řeč, práce s textem

22. blok...................Literatura (lyrika, epika, drama)

23. blok..................Jazykové prostředky

24. blok..................Slova jednoznačná, mnohoznačná, synonyma

25. blok..................Sloh

 

 

 

Termíny:  každé pondělí od 10.10.2022       17.30 - 19.00 h.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář